Bismillah…

Sebelum datang Islam, bangsa Arab sudah mengenal Muharram, Shafar, Dzulhijjah, dll. Cuma tidak ada penanggalan tahun, tahun ditetapkan sesuai dengan peristiwa tertentu, seperti kelahiran Rasulullah tgl 12 Rabi’ul Awwal (ada yg mengatakan 9 Rabi’ul Awwal) TAHUN GAJAH.

Bahkan semasa Rasulullah hidup pun tidak pernah ditetapkan penanggalan tahun, makanya tahun wafat Khadijah dan Abu Thalib disebut denggan ‘amul hazan (TAHUN DUKA CITA).

Jadi.. Nabi tidak tahu kalau tahun hijrahnya beliau ke Madinah kelak dijadikan tahun pertama Islam. Peristiwa hijrah tersebut bukan terjadi di bulan Muharram, beliau melakukan hijrah dr tgl 27 shafar – 12 Rabi’ul Awwal.