Assalamualaikum Wr Wb
Pak ustad, saya duda. Sebelumnya saya pernah menjatuhkan talak untuk pertama kalinya, tapi langsung talak tiga, apakah sah atau tidak? terimkasih. wassalam.
Pengirim 081226933134
Wa’alaikumussalam Wr Wb
Bentuk talak tiga itu di antaranya talak yang diucapkan pada satu majlis dengan ucapan “aku talak kamu talak tiga” atau “aku talak kamu, aku talak kamu, aku talak kamu”.
Para ulama berbeda pendapat tentang talak tiga sekaligus, ada yang mengatakan jatuh tiga langsung dan tidak berdosa, ada yang mengatakan jatuh tiga tetapi berdosa, dan ada yang mengatakan jatuh satu dan berdosa.
Saya lebih cendrung ikut pendapat yang mengatakan cuma jatuh talak satu dan pelakunya berdosa. Dengan alasan sebagai berikut:
Pertama, Allah berfirman, “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.” (QS. Al-Baqarah : 229). Dalam ayat ini jelas sekali Allah menegaskan bahwa
Kedua, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, dia mengatakan, “Talak pada masa Nabi, Abu Bakar, dan dua tahun di awal kekhalifahan Umar bin Khattab bahwa talak tiga (sekaligus) adalah satu, lalu Umar berkata, ‘sesungguhnya orang-orang tergesa-gesa dalam perkara yang dulunya mereka perlahan-lahan. Sekiranya kami berlakukan hal itu pada mereka’ Lalu beliau memberlakukan hal itu pada mereka.” (HR. Muslim, Abu Dawud, dan an-Nasai).
Wallahu A’lam bish shawab